[Tir de modèle Dasheng] NO.190 Huihui Black Silk Bicycle

[Tir de modèle Dasheng] NO.190 Huihui Black Silk Bicycle

[Tir de modèle Dasheng] NO.190 Huihui Black Silk Bicycle

[Tir modèle Dasheng] NO.194 Jambes de jade Huihui

[Tir modèle Dasheng] NO.194 Jambes de jade Huihui

[Tir modèle Dasheng] NO.194 Jambes de jade Huihui