Haruka Shimazaki Yui Yokoyama Moeno Nito Ayame Misaki Chinami Suzuki Nami Iwasaki [Weekly Playboy] 2012 No.51 Photographie

Haruka Shimazaki Yui Yokoyama Moeno Nito Ayame Misaki Chinami Suzuki Nami Iwasaki [Weekly Playboy] 2012 No.51 Photographie

Haruka Shimazaki Yui Yokoyama Moeno Nito Ayame Misaki Chinami Suzuki Nami Iwasaki [Weekly Playboy] 2012 No.51 Photographie

[ENTAME] Haruka Shimazaki Mako Kojima Nana Owada Saya Kawamoto 2015.02 Photographie

[ENTAME] Haruka Shimazaki Mako Kojima Nana Owada Saya Kawamoto 2015.02 Photographie

[ENTAME] Haruka Shimazaki Mako Kojima Nana Owada Saya Kawamoto 2015.02 Photographie

[BUBKA] Haruka Shimazaki Ayaka Umeda Natsuki Kojima 2013.02 Photographie

[BUBKA] Haruka Shimazaki Ayaka Umeda Natsuki Kojima 2013.02 Photographie

[BUBKA] Haruka Shimazaki Ayaka Umeda Natsuki Kojima 2013.02 Photographie

[Grands esprits de la bande dessinée hebdomadaire] Shimazaki Haruka 2016 No.37-38 Photo Magazine

[Grands esprits de la bande dessinée hebdomadaire] Shimazaki Haruka 2016 No.37-38 Photo Magazine

[Grands esprits de la bande dessinée hebdomadaire] Shimazaki Haruka 2016 No.37-38 Photo Magazine

Haruka Shimazaki Manatsu Mukaida Takumi Ikeda Nami Iwasaki Umika Kawashima Hitomi Shimatani Riri Fukutaki Mira Tamana [Playboy hebdomadaire] 2013 No.31 Photographie

Haruka Shimazaki Manatsu Mukaida Takumi Ikeda Nami Iwasaki Umika Kawashima Hitomi Shimatani Riri Fukutaki Mira Tamana [Playboy hebdomadaire] 2013 No.31 Photographie

Haruka Shimazaki Manatsu Mukaida Takumi Ikeda Nami Iwasaki Umika Kawashima Hitomi Shimatani Riri Fukutaki Mira Tamana [Playboy hebdomadaire] 2013 No.31 Photographie